INVENTORI PERSONALITI WARNA

|

Assalammualaikum w.b.h

Alahamdulillah bersyukur kami kehadrat ilahi dengan limpah kurnia yang diberikan , akhirnya berjaya juga kami menyiapkan kerja kursus ini dalam tempoh masa yang ditetapkan.Walaupun terdapat kesukaran untuk mendapatkan maklumat mengenai tajuk ini namun kami dapat mengatasinya . Kami juga dapat mengetahui dengan lebih lanjut dan memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan Inventori Personaliti Warna IPW berkaitan dengan alat ukuran yang dibangunkan oleh Sidek 1997.
Ribuan Terima Kasih kepada Cik Munirah selaku pensyarah yang mengajar kursus Pengujian Dalam Psikologi PSI 2301 yang telah banyak memberikan tunjuk ajar , panduan serta bimbingan dalam menyiapkan kerja kursus ini .Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas yang sedikit sebanyak memberikan tunjuk ajar kepada kami. Tanpa kerjasama yang jitu oleh mereka mungkin sedikit sebanyak terjejas apa yang diharapkan dari hasil kerja kursus ini mengikut garis panduan yang betul dan baik. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang terbabit yang sudi membantu kami.
Sekian.

Wasallam…………..

Image Hosted by ImageShack.us

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventeori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan “Ya atau :Tidak”. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatan nya IPW mempunyai
4 skala iaitu skala

Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek (1997) semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Univerisiti Putra Malaysia Terenggan

DOWNLOAD E-BOOK

1 Responses to “INVENTORI PERSONALITI WARNA”

  1. Anonymous NORHAN Says: 3:42 PM  

    YES

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 

Previous Entries

Archives


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Locations of visitors to this page

Anda Warga Negara

Search

GSig


 

Adsense

Link Ads

Powered by Blogger
KAMUNTING COLLEGE | Powered By | Blogger College | Designed By | Visit COLLEGE Guestbook | Image Hosted By | imageshack

Creative Commons License
. Photobucket - Video and Image Hosting