The Psychology of Emotion - From Everyday Life to Theory

Image Hosted by ImageShack.us
The Psychology of Emotion: From Everyday Life to Theory, 5th Edition
Kenneth T. Strongman
ISBN: 0-471-48568-3
Paperback
340 pages
December 2003
Wiley List Price: US $55.00
How to Buy
This price is valid for Malaysia. Change location to view local pricing and availability.

Other Available Formats: Hardcover
It is late at night and you are sitting quietly. The neighbours are all away. Suddenly, there is a huge thump on the door, a scream and then a deathly silence...'

As emotion and emotional experience are a daily occurrence, they have always been key topics of study for psychologists. Now in its fifth edition, The Psychology of Emotion is a classic student text on the subject. This textbook offers a comprehensive guide to all the main theories and concepts of emotion, and relates these back to everyday life, using examples that everyone can identify with.

Written in an engaging, accessible style, this fully revised edition features:

* Comprehensive overview and discussion of main theories of emotion
* Real life examples to illustrate key concepts
* Discussion topics
* Chapter summaries
* Suggestions for further reading

The multi-disciplinary approach taken will appeal to those investigating emotion in the fields of philosophy and the social sciences, as well as to psychology students and lecturers. Everyone studying or teaching emotion will find The Psychology of Emotion to be an invaluable resource.


DOWNLOAD E-Book The Psychology of Emotion - From Everyday Life to Theory

TEORI PERSONALITI SIGMUND FREUD

Sigmund Freud adalah tokoh yang tidak asing lagi dalam psikologi terutamanya psikologi personaliti. Teori yang dikemukakan oleh beliau menjadi bahan perbahasan dan penyelidikan di peringkat antarabangsa.
Image Hosted by ImageShack.us

Hasil-hasil perbincangan dan penyelidikan beliau diterbitkan dalam pelbagai jenis jurnal. Beliau berjaya mengupas dengan mendalam aspek-aspek dalaman manusia khususnya peranan libido dalam kehidupan manusia. Selepas teori personaliti Freud diperkenalkan, ramai ahli-ahli teori personaliti lain muncul.

Teori-teori personaliti yang muncul selepas teori personaliti Freud sebenarnya bertitik tolak daripada teori personaliti Freud itu sendiri.

Mereka sebenarnya berhutang dengan Freud tidak kira sama ada teori mereka menentang ataupun menyokong teori baliau.Adalah sukar hendak membangunkan teori personaliti yang baru tanpa memahami terlebih dahulu teori personaliti yang dikemukakan oleh Freud.


Sistem personaliti yang disuburkan oleh Freud perlu didalami bukan sahaja kerana aspek sejarahnya tetapi juga pengaruhnya yang masih hangat hingga ke hari ini (Engler, 1979).


FULL DOWNLOAD E-BOOK

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Assalammualaikum w.b.h

Alahamdulillah bersyukur kami kehadrat ilahi dengan limpah kurnia yang diberikan , akhirnya berjaya juga kami menyiapkan kerja kursus ini dalam tempoh masa yang ditetapkan.Walaupun terdapat kesukaran untuk mendapatkan maklumat mengenai tajuk ini namun kami dapat mengatasinya . Kami juga dapat mengetahui dengan lebih lanjut dan memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan Inventori Personaliti Warna IPW berkaitan dengan alat ukuran yang dibangunkan oleh Sidek 1997.
Ribuan Terima Kasih kepada Cik Munirah selaku pensyarah yang mengajar kursus Pengujian Dalam Psikologi PSI 2301 yang telah banyak memberikan tunjuk ajar , panduan serta bimbingan dalam menyiapkan kerja kursus ini .Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas yang sedikit sebanyak memberikan tunjuk ajar kepada kami. Tanpa kerjasama yang jitu oleh mereka mungkin sedikit sebanyak terjejas apa yang diharapkan dari hasil kerja kursus ini mengikut garis panduan yang betul dan baik. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang terbabit yang sudi membantu kami.
Sekian.

Wasallam…………..

Image Hosted by ImageShack.us

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventeori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan “Ya atau :Tidak”. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatan nya IPW mempunyai
4 skala iaitu skala

Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek (1997) semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Univerisiti Putra Malaysia Terenggan

DOWNLOAD E-BOOK

Pemprosesan Asas ( Kognitif)

Image Hosted by ImageShack.us

Pemprosesan Asas

Maklumat kasar yang diperolehi dari persekitaran akan dapat dikekal kan . Walau perhatian yang diberikan kepada maklumat tersebut. Melallui perhatian pilihan, penglihatan , pendegaran rasa dan perasaan kita memilih maklumat tertentu utnutk prosesan seterusnya .

Terdapat beberapa teori yang menerangkan cara mana pemilihan maklumat dan pemprosesan maklumat tersebut berlaku. Antaranya ialah

Teori Penapisan (Broadbent )


Menurut teori ini, proses penapisan yang terdapat dipintu masuk sistem deria hanya membenarkan maklumat yang memenuhi kriteria tertentu sahaja untutk diterma masuk.

Maklumat yang berjaya masuk melalaui tapisan ini akan dibandingkan dengan maklumat yang ada sedia ada utntuk kita memberi makna kepada maklumat tersebut.

Cth: Apabila kita berada dalam restoran kita tidak akan dapat mengingat kembali apa uang dikatakan oleh pasangan lain.
Walaupun mereka duduk disebelah kita . Ini disebabkan maklumat tersebut ditapis keluar.

Anne Trisman ( 19960,1964)


Anna telah memeperbaiki teori ini, beliau mengatakan bahawa maklumat yang sampai tidak hanya diambil @ dibuang begitu shj tetapi hanya spt alat mengawal semua iantu hanya dikuat @ diperlahankan shj.

Menurut pendapat ini walaupun hanya maklumat tertentu shj yang dapat perhatian kita, maklumat sampingan juga diterima. Oleh itu jika kita mendapat maklumat tersebut menarik hati, kita akan mengalihkan pandangan @perhatian kita kepada maklumat tersebut.

Maklumat yang dapat perhatian, akan seterusnya dimasuk kedalam ingatan jangka pendek.


Ingatan Jangka Pendek (STM)

Apa yang difikirkan sekarang adalah ingatan jangka masa pendek. Selalaunya kiata akan menggunakan kaeadah ini semasa mendengar radio, menonton tv, melayan @ menyedari kesakitan yang dialami.

Dengan erti kata yang lain STM digunakan untuk maklumat berada seketika dan memikirkan maklumat terkini yang datang dari bilik pendaftaran maklumat.

Ingatan jangka pendek STM yang diekanli sbg "Working Memori" maklumat yang terdapat dalam sistem ini adalah sinkat dan hilang dgn cepat iaitu lebih kurang 15-20 saat.
Kecuali ada nya usaha untutk mengekalkan maklumamat tersebut spt mengulangi maklumat tsbt secara kuat atau perlahan.

George A. Miller


Memeperkenalkan teknik yang dapat mengatasi perbatasan maklumat iaitu penegtulan (chunking)

(Pengetulan - chunking)

Mengikut kaeadah ini huruf, nombor, makumat lain disusun secara berkumpulan yang dapat memberikan makna kelebihan teknik ini memudahkan maklumat dikekalkan.

cth: TVYMCAJFKPASUMNO
TV YMCJA PAS UMNO

Teori Reputan


Mengikut teori reputan , faktor waktu memaikan peranan untuk seoarang itu lupa akan maklumat yang telah disimpan didalam STM

Teori Gangguan

Mengikut teori ini maklumat nya bercampur aduk serta sesuatu maklumat baru menyebabkan keupayaan untuk mengingat semula maklumat STM sukar dilakukan . Gangguan akan bertambah lewat seterusnya maklumat baru menganai maklumat lama yang terdapat didalam STM.

Huraian Ingatan (Kognitif)

Image Hosted by ImageShack.usSistem pengumpulan data bermula apabila deria yang dipunyai menangkap maklumat yang terdapat dikawasan persekitaran .

Maklumat ini dikendalikan melalaui 3 sistem :

1) Ingatan Sensori
2) Ingatan Jangka Pendek
3) Ingatan Jangka Panjang

Segala amaklumat kesan yang diperolehi diri deria dihantar kepada ingatan senssasi. Pendaftaran deria ini diumpamakan sebagai sebuah bilik dimana maklumat masuk dan berada seketika iaiatu lebih kurang sesaat dalam bilik tersebut. Samada kita ingat atau tidak , maklumat yang diperoleh tadi bergantung kepada operasi yang dipilih untuk mengingati maklumat tersebut.

Mengingat (Kognitif)

Image Hosted by ImageShack.us

Secara asanya proses mengingat melibatkan 5 perkara .

1) Kod
2) Simpan
3) Ambil

Peringkat Pertama Pengkodan

Pengkodan melibatkan proses menukar maklumat kesan kepada bentuk yang boleh disimpan dalam inatan .

Biasanya pengkodan memerlukan usaha supaya maklumat kasar dapat diingat . Walau bagaimanapun kadang kala pengkodan ia berlaku secara automatik.

cth: Nombor telefon kawan

Peringkat Kedua : Penyimpanan

Ia merupakan proses menyimpan @ menyelenggrakan informasi dalam ingtan . Untuk membolehkan , kod maklumat disimpan @ pertukaran didalam bahagian otak mesti berlaku.

Proses perubahan yang berlaku ini dikenali sb keteguhan . Jika seseorang individu berada dalam keadaan tidak sedar, proses ini akan terganggu dan ingtan tetap tidak akan terbentuk.

Bagi yang mengalami kemalangan dan melibatkan bahagian ingatan ( otak) , mereka tidak sedar diri tanpa mengingat sebarang yang berlaku.


Peringkat Ketiga : Pengambilan

Sistem Ingatan

Sistem ingatan dapat dilihat dalam langkah pemprosesan maklumat.

Ingatan (Kognitif)

Image Hosted by ImageShack.usMerupakan suatu perkara penting yang dipunyai oleh semua individu.Bagi yang hilang ingatan ,pelbagai maslah mungkin timbul dan ianya bukan hanya melibatkan individu tersebut malah melibatkan orang lain.

ahli psikologi pembelajaran amat menkeankan kaedah perolehan ingatan ,pengekalan ingatan serta ingatan itu sendiri.

Antara salah satu kaedah yang digunakan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang ingatan ialah pendekatan pemerosesan maklumat.

Secara asanya proses mengingat melibatkan 5 perkara .

1) Kod
2) Simpan
3) Ambil

Psychology : Ketahui PERSONALITI anda!!!

Disorder Info
Eccentric Personality Disorders: Paranoid, Schizoid, Schizotypal
Individuals with these disorders often appear odd or peculiar.
Paranoid Personality Disorder - individual generally tends to interpret the actions of others as threatening.
Schizoid Personality Disorder - individual generally detached from social relationships, and shows a narrow range of emotional expression in various social settings.
Schizotypal Personality Disorder - individual is uncomfortable in close relationships, has thought or perceptual distortions, and peculiarities of behavior.
Dramatic Personality Disorders: Antisocial, Borderline, Histrionic, and Narcissistic
Individuals with these disorders have intense, unstable emotions, distorted self-perception, and/or behavioral impulsiveness.
Antisocial Personality Disorder - individual shows a pervasive disregard for, and violation of, the rights of others.
Borderline Personality Disorder - individual shows a generalized pattern of instability in interpersonal relationships, self-image, and observable emotions, and significant impulsiveness.
Histrionic Personality Disorder - individual often displays excessive emotionality and attention seeking in various contexts. They tend to overreact to other people, and are often perceived as shallow and self-centered.
Narcissistic Personality Disorder - individual has a grandiose view of themselves, a need for admiration, and a lack of empathy that begins by early adulthood and is present in various situations. These individuals are very demanding in their relationships.
Anxious Personality Disorders: Avoidant, Dependent, Obsessive-Compulsive
Individuals with these disorders often appear anxious or fearful.
Avoidant Personality Disorder - individual is socially inhibited, feels inadequate, and is oversensitive to criticism
Dependent Personality Disorder - individual shows an extreme need to be taken care of that leads to fears of separation, and passive and clinging behavior.
Obsessive-Compulsive Personality Disorder - individual is preoccupied with orderliness, perfectionism, and control at the expense of flexibility, openness, and efficiency.
Image Hosted by ImageShack.us

Create your clickable Chicklets

Anda akan tertanya mengapa tidak punya icon flash untuk diaddkan. Bukan penulis tidak mahu atau tidak tahu. Penulis memikirkan perkara yg berkaitan dengan sudut pembelajaran rujukan dahulu bg memenuhi semua perkara yg berkaitan, tidak kira penuntut atau sesiapa shj. Penulis bukan lah sejauh mana kelulusan untuk dijadikan bahan untuk rujuk. Memadai sedikit ilmu tp dapat beri pada semua . Buat masa nie , biar lah blog nih shj, disamping ada cara yg baik kan terus ketengahkan secepat mungkin.

The bottom chicklets are just some examples of clickable buttons. There are more of these buttons you can create for your web site. By clicking on any of the chicklets, you are subscribing my feed to your favorite RSS Reader. Well...geez... go ahead and click on it
Image Hosted by ImageShack.us

Add to My Yahoo!

Subscribe in NewsGator OnlineMultiRSS

Simpify!

Add to Technorati Favorites!


Buttons created with the Create Feed Buttons


Jenazah 2 wira Melayu tentang British dibawa pulang 9 Sept

Image Hosted by ImageShack.usDua pahlawan Melayu yang pernah membantu Datuk Maharajalela menentang British pada Perang Perak 1891 yang dikebumikan di Singapura setelah dijatuhi hukum gantung akan dibawa pulang ke Perak pada 9 September depan.

Mereka ialah Orang Kaya Menteri Ngah Ibrahim Jaafar dan Laksamana Mohamad Amin.

Jenazah Ngah Ibrahim akan dikebumikan semula di Kota Ngah Ibrahim berhampiran Masjid Matang, Taiping manakala jenazah Mohamad Amin akan disemadikan di Makam Diraja, Bukit Chandan, di sini.

Orang Besar Jajahan Larut, Matang dan Selama, Datuk Seri Wan Mohd. Fathir @ Fadzir Wan Hussain yang mengesahkan perkara itu berkata, Menteri Besar Perak, Datuk Seri Mohd Tajol Rosli Ghazali akan membawa balik jenazah kedua-dua pahlawan negara itu dari Singapura dengan menaiki kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Katanya, satu upacara khas akan diadakan sempena usaha membawa balik kedua-dua pejuang negeri Perak itu sebagai satu penghormatan.

Menurutnya, usaha membawa balik jenazah kedua-dua pahlawan itu sedang disusun dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan.

Selain itu, katanya, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Pesuruhjaya Jabatan Warisan Negara dan beberapa badan sejarah termasuk kerajaan negeri Perak turut terlibat dalam usaha itu.

Sementara itu, menurut sumber, kubur kedua-dua pahlawan yang berani mati itu berjaya dikesan pada 4 Ogos 2004 di Singapura.

Berikutan itu, katanya, kubur pahlawan itu akan digali semula dan kedua-dua jenazah akan dimasukkan ke dalam dua keranda berasingan yang ditutup dengan Jalur Gemilang dan bendera Perak serta diberikan penghormatan pengebumian penuh istiadat.

Recent Entries

Archives


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Locations of visitors to this page

Anda Warga Negara

Search

GSig


 

Adsense

Link Ads

Powered by Blogger
KAMUNTING COLLEGE | Powered By | Blogger College | Designed By | Visit COLLEGE Guestbook | Image Hosted By | imageshack

Creative Commons License
. Photobucket - Video and Image Hosting